Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Om Vatten & Avlopp

version 2023-09-04

Kapitlet för vatten och avlopp i Teknisk handbok är upprättat för att tillgodose kommunens krav på hantering av dom samhällsnyttiga funktionerna rent vatten och avloppshantering. Det ses som en självklarhet i vår del av världen men det är en komplicerad process att kunna leverera rent vatten och hantering av avlopp till alla invånare året runt. Kommunen har ett ansvar till sina kommuninvånare att leverera detta och för det krävs att informationen i detta avsnitt följs.

Äldre versioner av denna sida