Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Övergångställen/passager

Tillgänglighet och framkomlighet ska prioriteras vid planering av övergångställen och passager. Personer med rörelsenedsättning och övriga trafikanter ska känna trygghet när dom ska passera en väg. Den övergripande skillnaden mellan övergångställen och passager är stopplikten för trafiken.

 • Övergångställen

  Vid övergångställen gäller stopplikt för fordon. Övergångställen ska användas på högt trafikerade vägar med ökad sannolikhet för interaktion mellan fotgängare, cyklister och motorfordon. Utformningen ska vara efter Östersunds kommuns standard enligt följande:

  • Kontrastmarkering med vitplattor.
  • Nedsänkt kantsten för gående till 6 centimeter med tvärsten.
  • Cykelöverfart i nollplan.
  • Härgårman skylt eller trafikljusstolpe ska vara placerad bakom tvärstenen minst 0,5 meter från vägkant och med minst 2,5 meter fri yta på vardera sida om stolpen för att möjliggöra snöröjning.
  • Vitmålning i vägen

  Se Övergångställe M10-04-01-ver.1pdf, Större Övergångställe M10-04-01-ver.1 under Ritningar nedan.

  Viktiga aspekter att tänka på vid utformning:

  • Kantstenen i 6 centimeter ska vara 90 grader mot motsvarande kantsten på andra sidan vägen för att indikera för synnedsatta vilken riktning dom ska ta ut.
  • Herrgårmanskylten eller trafikljusstolpe fungerar som indikation för personer med synnedsättning att här är det övergångställe.
  • Stolpens placering ska möjliggöra snöröjning.
 • Gångpassager

  Gångpassager är överfarter där fordon inte har stopplikt. Gångpassager använts vid mindre trafikerade gator. 

  Utformningen ska följa Östersunds standard enligt följande:

  • Kontrastmarkering med vitplattor.
  • Nedsänkt kantsten för gående till 6 centimeter med tvärsten.
  • Cykelöverfart i nollplan.

  Se Övergångställe M10-04-01-ver.1pdf under Ritningar nedan.

  Viktiga aspekter att tänka på vid utformning:

  • Kantstenen i 6 centimeter ska vara 90 grader mot motsvarande kantsten på andra sidan vägen för att indikera för synnedsatta vilken riktning dom ska ta ut.