Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Lastzon

Vid verksamheter och flerbostadshus kan det behövas lastzoner för till exempel sophämtning, varutransporter, taxi med mera.

Sopbil

Lastzon för sopbilar för hämtning av sopor i kärl behöver vara minst 3,5 meter bred, 15 meter lång och ha en fri höjd om 4,7 meter. Dragvägen mellan soprummet och lastzonen ska vara maximalt 10 meter och vara hårdgjord eventuella trottoarkanter ska vara fasade enligt Östersundsmodellen.

Kranbil

Lastzonen för hämtning av avfall med kranbil (bottentömmande behållare) ska ha följande utformning

Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 2 m för att kranen ska räcka och stödbenen ska få plats.

Lyft ska inte ske över fasta föremål eller parkerade bilar, vägar eller cykelbanor. Då behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering.

Ytan bör var jämn maximala lutningen är 7 % för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen. Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter.