Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Körbana

Vid utformning av körbanan ska alla aspekter för en väg tas i beaktning. I vårt klimat är det extra viktigt att vinterväghållningen kan utföras på ett så hållbart sätt som möjligt. Detta innebär bland annat minimal snöbortforsling. Utformningen av vägen i helhet ska även ha en hållbar dagvattenhantering och samverka med stadens gröna struktur.

Körspår och bredder dimensioneras efter platsens unika förutsättningar. Grund för dimensionering för utformning är VGU. För nybyggnad av småhusområden och stadsdelsområden har kommunen tagit fram sektioner för hela gatubredden. Denna ska ses som en riktlinje för projektering och planering. 

Dimensionering körbana

Överbyggnad av körbana är 600 mm

Sektioner körbana

Vid ombyggnation dimensioneras sektioner och bredder efter planerad och uppmätt trafik och utförs enligt VGU-standard. Snöhantering, dagvattenåtgärder och grön struktur ska alltid tas med i utformningen. 

Vid nybyggnation av nya småhusområden eller stadsdelar har kommunen tagit fram förslag. 

Se Småhusområde Gaturum M10-05-01-ver.1 i ”Ritningar” nedan