Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Fartdämpande åtgärder

Fartdämpande åtgärder ska användas där trafiken måste tvingas ner till uppsatt hastighet. Det kan vara förbi skolor, övergångställen med skymd sikt, högt trafikerade övergångställen eller genom bostadsområden.

Fartdämpande åtgärder består huvudsak av fysiska hinder till exempel vägbulor, bilhinder eller avsmalningar.

  • Bilhinder

    Bilhinder sätts på bussgator för att förhindra att bilar genar. Bilhinder utformas enligt följande ritning.

    Se Bilhinder bussgata M10-05-01-ver.1 under Ritningar nedan

  • Vägbulor

    Vägbulor placeras i stadsmiljö för att sänka hastigheten på trafiken. Vägbulor ska användas bland annat vid överfarter på pendel och huvudcykelstråk där cyklister ska prioriteras.