Bergslund (Brunflo)

Typ av arbete: Husbygge

Fas: Genomförande

Faser - Navet

När:

Arbetet beräknas pågå mellan 21 september 2021 och 21 oktober 2021.

Varför:

Trafikljusen är gamla och underhållskrävande, därför byter vi nu ut dem.

Köer kan bildas under rusningstid, då vi delvis stänger av körfälten på Rådhusgatan/Färjemansleden.

Nej, gatan är öppen men med vissa begränsningar, se ovan.

Xanders Xandersson