Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

2.7 Avslut

Här ska projektet summeras. Under upprättandet av tidplan planeras besiktning in. Vid denna punkt ska egenkontroller, eventuella kontroller av ledningar eller andra typer av kontroller lämnats in till projektledaren som tar hjälp av en besiktningsman för besiktning.

Om åtgärden har krävt bygglov ska kontrollansvarig lämna in kontrollplanen och byggnationen ska få ett slutbesked.

Relationshandlingar ska alltid upprättas i samband med överlämnade till beställaren samt en rapport för projektavslut. Därefter är projektet avslutat.

Avslutsprocessen är också till för att lära sig av sina misstag och det man gjort bra. Det ska därför göras ett erfarenhetsmöte nära inpå avslutet med medlemmarna i projektet.

2.7.5 Produkt

 • Slutbesked
 • Besiktningsprotokoll
 • Relationshandlingar
 • Projektrapport

2.7.6 Beslutspunkter

 • 2.7.1 Besiktning

  Vid besiktningen ska entreprenören, projektledaren och besiktningsmannen närvara. Projektet kontrolleras att åtgärderna är enligt kontraktshandlingarna. Här används egenkontroller som underlag till besiktningen tillsammans med okulär syn. Besiktningen protokollförs och godkänts när inga besiktningspunkter finns.

  Efter 2 år görs 2-årsbesiktning av besiktningsmannen, entreprenören och beställaren. Entreprenaden kontrolleras att inga fel har uppstått som har med entreprenadens utförande att göra.

  Om åtgärden har krävt bygglov kontrollerar kontrollansvarige att byggnationen är enligt bygglovet. Först när slutbesked erhålls får anläggningen tas i bruk.

 • 2.7.2 Relationshandlingar

  Under projektets gång mäts åtgärderna in av entreprenören. Dessa ligger till grund för upprättandet av relationshandlingar. Relationshandlingarna ska visa hur projektet blev när det färdigställts. Detta innefattar ledningar, ytskikt, träd, allt som utfördes under entreprenaden.

 • 2.7.3 NVD

  Vid alla nyproducerade infrastrukturprojekt ska underlag till NVDB (Nationella väg databasen) lämnas in. Östersunds GIS-grupp (karta@ostersund.se) ska få handlingar från projektledaren för att sedan kunna lämna dessa till Trafikverket. Dom handlingar som ska lämnas in är:

  • Uppgifter om: Gatunamn, ÖFT (datum öppnat för trafik), väghållare, vägbredd, slitlager (belagd, grus).
 • 2.7.4 Erfarenhetsmöte

  Den viktigaste punkten för en hållbar process är att vi lär oss av det vi gjort. Både av dåliga och bra beslut. Planera därför in ett erfarenhetsmöte med dom involverade i projektet där ni går igenom vad ni har gjort. Bjud på fika.

 • Mallar

  2.7.6.1 Besiktningsprotokoll
  2.7.6.2 Mall för relationshandlingar
  2.7.6.3 Projektrapport