Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Projektprocessen

Östersunds kommun arbetar efter en projektmodell som ska vara övergripande för alla typer av projekt inom kommunen. Syftet med projektmodellen är att få en tydlighet för samtliga medlemmar i projektet och säkerställa kvalité genom hela processen. Olika typer av projekt kan se olika ut i detaljerna med grunden ska alltid vara lika. Denna beskrivning beskriver projektprocessen för mark och anläggningsprojekt och dess speciella delar. När du jobbar med att bygga ut gator, parker och annat som rör utomhusmiljöer åt Östersunds kommun ska detta vara arbetsgången för att nå den kvalité som efterfrågas.

Riktlinjer projekt som arbetsform