Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Välkommen till Navet

Navet är till för att få en överblick på kommunens projekt. Här kan du se i vilken fas respektive projekt befinner sig och om projektet har levererat det material som efterfrågats. Det kan till exempel vara driftkostnadsanalyser och relationshandlingar 

Navet vänder sig i första hand till kommunens tjänstemän men är också en plats för utomstående aktörer som vill ha en inblick i kommunens jobb för sin egen planering.