Uppdatering av projektprocessen och samverkansmodellen

Avsnittet ”Definition av ett tekniskt projekt” under Projektprocessen har uppdaterats med ett flödesschema. Detta illustrerar arbetsordningen i projekt för Östersunds Kommun. Dessutom har vi lagt till avsnittet om samverkansmodellen vi utgår ifrån i alla projekt. Denna del sammanfattar hur vi vill jobba för ”Ett Östersund för alla” där vi skapar förutsättningar för allas delaktighet.